Besluitpunt "Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

  • De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
  • In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa, OCW