Besluitpunt "Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers / (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

  • De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
  • In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

SZW, J&V, BiZa

Volgcommissie(s):