Besluitpunt "Commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

 

1.

Nederlandse dossiers