Besluitpunt "VOORSTEL VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE / CONTROVERSIËLE STUKKEN AGENDAPUNTEN 6 tot en met 20 / Onderstaande brieven zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige / (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van / Orde de controversiële status. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde brief opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per brief, een nieuw behandelbesluit te nemen."