Besluitpunt "VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN / AANGEHOUDEN WETSVOORSTELLEN / De in dit agendapunt opgenomen wetsvoorstellen zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het / Reglement van Orde de controversiële status ervan. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde wetsvoorstellen opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per agendapunt, een nieuw behandelbesluit te nemen."