Nieuwe kabinet zal bestaan uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen

vrijdag 17 december 2021, 16:30

DEN HAAG (PDC) - Formateur Mark Rutte is begonnen met de gesprekken met VVD, D66, CDA en ChristenUnie over de verdelingen van de posten in zijn nieuwe kabinet. Dit zal bestaan uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen.

Nieuwe beoogde ministersposten zijn een minister voor Volkshuisvesting, een minister voor Natuur en Stikstof en een staatssecretaris voor Mijnbouw. Opvallend is dat er vooralsnog geen nieuw ministerie bij lijkt te komen, alleen nieuwe ministers.

De VVD levert hierbij acht ministers, D66 zes, het CDA vier en de ChristenUnie twee. Bij de staatssecretarissen is de verdeling respectievelijk drie, drie, twee en een. De komende weken zal Rutte gesprekken gaan voeren om te kijken welke ministeries bij welke partijen komen.

De volgende ministeries en ministersposten zullen vervuld worden:

 

Ministerie

Bewindspersonen

Algemene Zaken

minister-president,

minister van Algemene Zaken

Buitenlandse Zaken

minister van Buitenlandse Zaken,

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid

minister van Justitie en Veiligheid,

minister voor Rechtsbescherming,

staatssecretaris Asiel en Migratie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, staatssecretaris Cultuur en Media

Financiën

minister van Financiën,

staatssecretaris Fiscaliteit,

staatssecretaris Toeslagen en Douane

Defensie

minister van Defensie,

staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat

minister van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken en Klimaat

minister van Economische Zaken,

minister voor Klimaat en Energie,

staatssecretaris Mijnbouw

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister voor Natuur en Stikstof

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

minister voor Langdurige Zorg en Sport,

staatsecretaris Jeugd en Preventie

Bron: NOS