Parlementaire enquête­commissie aardgaswinning Groningen start voor­gesprekken tijdens kerstreces

donderdag 9 december 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen begint in de laatste week van het kerstreces aan een intensieve periode van voorgesprekken. Dit meldt de commissie in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. De commissie voert deze gesprekken in januari en februari 2022 onafgebroken voor vijf dagen per week.

Deze vrijwillige gesprekken markeren de overgang van de analyse- naar de verificatie- en wederhoorfase van de enquête. In het zomerreces van 2021 heeft de enquêtecommissie al een werkbezoek aan Groningen afgelegd en daar gesprekken met gedupeerden, belangenverenigingen en schade-experts gevoerd. In de eerste week van het kerstreces vindt nog zo'n vergelijkbaar werkbezoek plaats.

De enquêtecommissie is in februari 2021 aangesteld om lessen te trekken uit de fouten die zijn gemaakt rondom de aardgaswinning in Groningen. Direct na de constituerende vergadering is het dossieronderzoek gestart met honderdduizenden documenten, gevorderd bij tientallen actoren. De commissie meldt verder in de brief dat de onderzoekswerkzaamheden verlopen volgens planning en tot op heden binnen het afgesproken budget blijven.

Bron: Tweede Kamer