JA21, VOLT en Omtzigt willen Kamer­minderheid recht op horen informateur geven

donderdag 2 december 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Pieter Omtzigt (groep-Omtzigt), Joost Eerdmans (JA21) en Laurens Dassen (Volt) willen dat vijftig Tweede Kamerleden de (in)formateur(s) kunnen uitnodigen om inlichtingen te geven over de kabinetsformatie. In de huidige situatie is daar een meerderheid in de Tweede Kamer voor nodig. Zij hebben daarom een voorstel ingediend om het Reglement van Orde te wijzigen.

De praktijk is nu dat de onderhandelende partijen een verzoek tot inlichtingen aan de informateurs telkens als meerderheid kunnen afwijzen. Hierdoor hoeven de onderhandelende partijen de andere fracties niet te informeren over het verloop van de formatie in een plenair debat. Gezien de huidige duur van de formatie en het meermaals uitlekken van informatie, achten de initiatiefnemers de huidige gang van zaken niet langer houdbaar.

De indieners van het voorstel wijzen tevens op het grondwettelijke recht op informatie van Kamerleden en het feit dat de informateurs aangesteld worden door de Kamer zelf. Hierdoor treden de informateurs ook op namens de Kamer en zou er democratische verantwoording afgelegd moeten worden over het formatieproces.

Bron: Parlementaire Monitor