Tweede Kamer stemt unaniem in met parlementaire enquête naar coronabeleid

donderdag 4 november 2021, 14:49

DEN HAAG (PDC) - Er komt een parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie. Een motie hiertoe werd gisteren ingediend door eerste ondertekenaar Aukje de Vries (VVD) en vandaag unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. Wanneer de enquête uitgevoerd zal worden is nog niet bekend, maar de bedoeling is dat het onderzoek vanaf medio 2022 plaatsvindt.

Dat het coronabeleid nader onderzocht wordt, mag geen verrassing heten. Tijdens de gevoerde coronadebatten werd een onderzoek naar het beleid meermaals geopperd. De parlementaire enquête heeft twee doelen. Eén van die doelen is het leren van de ervaringen uit de corona-aanpak. Daarnaast wil de Tweede Kamer alle aspecten van het beleid, de gemaakte keuzes en de rol van de betrokken actoren evalueren.

Naast de parlementaire enquête naar het coronabeleid, staan voor de komende periode enquêtes gepland over de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. De corona-enquête is de 15e parlementaire enquête sinds de Tweede Wereldoorlog

Bron: Parlementaire Monitor, dossier 25295, nr. 1470