Democratie op Donderdag: Betrokkenheid burgers bij formatie

donderdag 21 oktober 2021, 12:30

DEN HAAG (PDC) - Elke donderdag lanceert PDC op Twitter een poll over een actueel politiek onderwerp. Aan de hand van antwoordmogelijkheden kan je daarbij je mening geven over een stelling of vraag. De resultaten van de vorige poll én de nieuwe poll worden elke donderdag op Parlement.com geplaatst. Deze week: Moeten burgers met een direct belang standaard betrokken worden in het formatieproces?

Nieuwe poll

Informateurs Remkes en Koolmees gaven op de persconferentie van maandag 18 oktober inzicht in de volgende fase van de formatie. De partijen zullen verder praten over specifieke beleidsonderwerpen. Ook zullen externen worden uitgenodigd om aan te schuiven bij de formerende partijen. Voorbeelden van die externe actoren zijn het CPB, DNB, Pieter Omtzigt, maar ook enkele gedupeerden van de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen.

Daarom deze week de vraag: Moeten burgers die een direct belang hebben bij dringende beleidskwesties standaard betrokken worden in het formatieproces?

Vorige Poll

De Raad van Europa publiceerde een kritisch rapport over de staat van de Nederlandse politieke- en ambtelijke cultuur. De conclusie is dat verregaande hervormingen nodig zijn in Nederland wat betreft wetgeving, uitvoering, en rechtspraak.

De afgelopen tijd heeft de bestuurscultuur in Nederland onder druk gestaan naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de commotie omtrent Kamerlid Pieter Omtzigt. Dit rapport is het eerste onderzoek van een buitenlandse instantie naar de Nederlandse politieke en ambtelijke cultuur.

Daarom was de stelling: Welk voorstel is het belangrijkst om de rechtsstaat te waarborgen en de bestuurscultuur te veranderen?

Van de 61 stemmen koos 55,7% voor meer autonome kamerleden, 18% voor een 'dun' regeerakkoord, 14,8% voor 'anders' en 11,5% voor een staatsrechtcommissie.

Bron: Kabinetsformatie2021.nl