Brief Algemene Rekenkamer; Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

woensdag 20 oktober 2021

Bij wetsvoorstel 35925 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 is een brief ondergebracht.