Kamervoorzitter: mogelijk klankbordgroep over constitutionele kwesties

woensdag 29 september 2021, 10:18

DEN HAAG (PDC) - Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp bekijkt of er een (externe) klankbordgroep moet komen, die kan adviseren over staatsrechtelijke kwesties. Aanleiding is de discussie over de verenigbaarheid van de ambten van Kamerlid en staatssecretaris, die recentelijk werd gevoerd.

Bergkamp schrijft aan de Tweede Kamer dat zij de vraag of er bij de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris sprake was van onverenigbare functies, alleen juridisch had beoordeeld. Nadien ontstond een (wetenschappelijke) discussie. Inmiddels heeft de Kamer uitgesproken dat het niet wenselijk is dat ook zittende Kamerleden tijdelijk tevens staatssecretaris kunnen zijn.

De mogelijk in te stellen staatsrechtelijke klankbordgroep kan dienen als adviesorgaan voor de ambtelijke dienst van de Kamer.

Bron: brief Tweede Kamervoorzitter