Onenigheid in de Europese Commissie bij de voorbereiding van de Green Deal maatregelen

donderdag 15 juli 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Gisteren heeft de Europese Commissie een groot pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd, waarmee de CO2-uitstoot van de EU in 2030 met 55 procent gedaald moet zijn. Bronnen uit de Commissie meldden echter dat er binnen de Commissie wel onenigheid en kritiek was geuit over het pakket aan maatregelen en de wijze waarop dit tot stand is gekomen.

Diverse eurocommissarissen waren ontevreden over enkele aspecten van het pakket aan maatregelen en hadden daarnaast ook vragen over de benodigde middelen voor de ambitieuze maatregelen. Ook was er kritiek op de werkwijze van de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen. Ondanks de geuite kritiek is het pakket gisteren wel namelijk de gehele Commissie gepresenteerd. De vraag die hieruit volgt: Moeten de eurocommissarissen nieuwe plannen eensgezind naar buiten brengen of niet?

De Europese Commissie is een collegiaal orgaan. De 27 leden van de Commissie vormen samen het College van Commissarissen en zijn het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie. De voorzitter, von ver Leyen, bepaalt de politieke lijn van de Commissie, vertegenwoordigt de Commissie en beslist welke Commissaris welke portefeuille krijgt. Wekelijks komt de Commissie bijeen om politiek gevoelige kwesties te bespreken en voorstellen aan te nemen die mondeling overeengestemd kunnen worden.

Het komt dus voor dat controversiële besluiten niet unaniem worden genomen, maar uiteindelijk werkt het College van Commissarissen op basis van collegialiteit: daarbij wordt uitgegaan van gelijkheid van de leden. Dit betekent dat de besluiten in gezamenlijk overleg worden genomen en dat alle leden collectief verantwoordelijk zijn. Ondanks de onenigheid over enkele uitwerkingen van de nieuwe Green Deal maatregelen is dit plan dus wel gepresenteerd namens de gehele Commissie.

Bron: Euractiv