Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening (TCFD-0)

De tijdelijke commissie voor Fraudebeleid en Dienstverlening werd op 8 juli 2021 geïnstalleerd en had als opdracht een voorstel uit te werken voor de opzet van een parlementaire enquête over de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten.

Nadat deze tijdelijke commissie een onderzoeksvoorstel had gepresenteerd, werd op 3 februari 2022 de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening ingesteld.

Voorzitter was S. (Salima) Belhaj. Ondervoorzitter was M. (Michiel) van Nispen. Griffier was Dhr E. Sjerp.