Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening (TCFD)

De tijdelijke commissie voor Fraudebeleid en Dienstverlening gaat een voorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête over de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten.

De commissie richt zich op de samenwerking tussen de Tweede Kamer en de departementen en op de vraag hoe de politieke besluitvorming tot stand is gekomen. Ook houdt het zich bezig met de thema’s informatie-uitwisseling en dienstverlening. Hierbij wordt gekeken in hoeverre er sprake was van etnische profilering, het bijhouden van dubbele nationaliteit en het toepassen van algoritmes. De voorzitter is S. Belhaj.

Aanleiding voor het ontstaan van de commissie is de motie-Marijnissen van 11 februari 2021 over het starten van een parlementaire enquête. De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2021 ingestemd met het voorstel om de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening in te stellen. Op 8 juli 2021 is de commissie geïnstalleerd.

Voorzitter is S. (Salima) Belhaj. Griffier is dhr E. Sjerp.