Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 2 juli 2021

vrijdag 2 juli 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 25424 - Geestelijke gezondheidszorg

Besluiten bij: 31839 - Jeugdzorg

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige besluiten: