Tweede Kamer stelt werkgroep in voor versterking eigen positie

dinsdag 22 juni 2021, 9:54

DEN HAAG (PDC) - Tijdens het debat over de jaarlijkse Raming van de Tweede Kamer op 21 juni heeft de Kamer besloten om een werkgroep in te stellen die met concrete voorstellen moet komen voor de versterking van de positie van de Kamer als medewetgever. De werkgroep gaat na het zomerreces van start onder leiding van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij.

De directe aanleiding voor de werkgroep zijn de aanbevelingen die voortkwamen uit onder meer de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en een recente aanpassing aan het Reglement van Orde.

"Er is een duidelijke rode draad in de bevindingen en er is urgentie. Wetgeving moet uitvoerbaar zijn en begrijpelijk voor mensen. Het parlement moet sterker toegerust worden, zodat we het kabinet beter kunnen controleren," aldus de Kamervoorzitter.

De werkgroep zal in haar werkzaamheden ook de opdracht meenemen om een voorstel te formuleren over de manier waarop de Kamer vindt dat artikel 68 van de Grondwet, de inlichtingenplicht, geïnterpreteerd moet worden. Daar was de Voorzitter toe opgeroepen in een motie van Kamerlid Laurens Dassen (VOLT).

Bron: Tweede Kamer