Vaste Kamercommissie Digitale Zaken stelt taakafbakening vast

donderdag 10 juni 2021, 14:17

DEN HAAG (PDC) - De Commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft op woensdag 9 juni 2021 haar taken afgebakend. Hiermee kan de commissie, voorgezeten door Kamerlid Renske Leijten (SP), officieel van start.

De directe aanleiding voor het oprichten van de commissie was het amendement-Van der Molen van 25 februari 2021. Hierdoor werd per 1 april 2021 de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het Reglement van Orde vastgelegd. Op 12 mei 2021 had de commissie haar eerste procedurevergadering.

De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema's die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. De eerstvolgende vergadering van de commissie is op 23 juni.

Bron: Tweede Kamer