Nieuw Reglement van Orde: Grondwetsvoorstellen in tweede lezing vervallen bij niet behandelen door Kamer

donderdag 29 april 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC) - Als een wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet in tweede lezing niet besproken is door een zittende Tweede Kamer, komt het te vervallen nadat de Kamer is ontbonden. Dit staat sinds 1 april 2021 in het herziene Reglement van Orde (RvO) van de Tweede Kamer.

De wijziging betreft de introductie van het vernieuwde artikel 9.29 van het RvO. Dit artikel stelt dat indien de Kamer niet over een wetsvoorstel besloten heeft in de eerste zitting nadat de Kamer ontbonden wordt, de Kamervoorzitter bij de daaropvolgende zitting het voorstel als vervallen beschouwt. Momenteel zijn er zeven voorstellen tot wijziging van de Grondwet in tweede lezing aanhangig bij de Tweede Kamer. Mochten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden, dan moet de Kamer deze voorstellen voorafgaand aan de ontbinding van de Tweede Kamer behandelen, willen deze voorstellen niet vervallen worden verklaard.

Met de wijziging van het Reglement van Orde loopt de Tweede Kamer eigenlijk vooruit op het wijzigingsvoorstel Herijking Grondwetherzieningsprocedure. Dit voorstel is reeds in eerste lezing aangenomen en is op 1 april 2021 ingediend voor een tweede lezing.

Bron: Tweede Kamer.