Mohammed Chahim (PvdA) nieuwe vice-president Europese Sociaaldemocraten (S&D)

donderdag 22 april 2021, 12:05

DEN HAAG (PDC) - PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim is de nieuwe vice-president van de S&D-fractie in het Europees Parlement. De fractie heeft hem gisteren unaniem in die functie gekozen. Hij volgt daarmee Kati Piri op, die van het Europees Parlement is overgestapt naar de Tweede Kamer.

In een reactie op zijn verkiezing zegt Chahim: "Ik ben erg blij met de unanieme steun van al mijn Europese collega’s. Het is voor mij een prachtige stap met een grote verantwoordelijkheid, om vanuit deze sleutelpositie te werken aan een sociaal en duurzaam Europa. Europa is meer dan de euro en het vrij verkeer van personen. Mensen bij elkaar brengen in plaats van te polariseren, daar ga ik voor!"

Mohammed Chahim zetelt sinds 2019 in het Europees Parlement. Daar houdt hij zich onder andere bezig met klimaatverandering en volksgezondheid.

Biografische Informatie

Bron: Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)