Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35242 - Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

woensdag 21 april 2021

Bij wetsvoorstel 35242 - Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 naar aanleiding van het referendum over deze wet is een eindverslag ondergebracht.