Voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35517 - Wijziging van de Woningwet

dinsdag 20 april 2021

Bij wetsvoorstel 35517 - Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen is een voorlopig verslag ondergebracht.