Prognose Kamer na de verkiezingen: GroenLinks-fractie meest divers qua leeftijdscategorieën

donderdag 25 februari 2021, 14:28

DEN HAAG (PDC) - Na de verkiezingen van 17 maart zou GroenLinks de partij zijn met de meest evenredige verdeling van Kamerleden over verschillende leeftijdsgroepen. Deze voorspelling doet PDC op basis van een analyse met behulp van de Peilingwijzer en gegevens uit het eigen biografisch archief.

Met 31% 18- tot 34-jarigen, 38% 35-tot 49-jarigen en 31% 50- tot 64-jarigen zouden de drie leeftijdscategorieën gelijkmatig zijn vertegenwoordigd bij die partij. In de meeste partijen is dit niet het geval. Bij de grote partijen, zoals de VVD, PVV en het CDA, zullen de 35 tot 49 jarigen het meest vertegenwoordigd zijn. Bij 50PLUS zijn de toekomstige Kamerleden, zoals verwacht, allemaal 50 jaar of ouder. De SP-fractie zal daarentegen vrij jong zijn: naar alle waarschijnlijkheid zal die fractie in zijn geheel jonger zijn dan 50 jaar.

De Tweede Kamer die na 17 maart zal aantreden zal volgens de prognose voor meer dan de helft uit 35- tot 49-jarigen bestaan. Ongeveer eenderde van de Kamerleden zal 50 jaar of ouder zijn en enkel 14% van de Kamerleden zou jonger dan 35 jaar zijn.

Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden 48 jaar. De minimumleeftijd voor Kamerleden is 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd voor het Tweede Kamerlidmaatschap.

Figuur 1: waarschijnlijke samenstelling van de Tweede Kamer na 17 maart op basis van leeftijd. Per partij kunt u deze gegevens bekijken via deze link.

Leeftijdscategorie

Hoeveelheid Kamerleden in de nieuwe Tweede Kamer

%

Totaal

150

 

18-34

21

14

35-49

86

57

50-64

40

27

65+

3

2

Bron: Peilingwijzer, Biografisch Archief PDC