Eerste Kamer verklaart twee grondwetsvoorstellen controversieel

dinsdag 2 februari 2021, 17:39

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer staakt voorlopig de behandeling van twee grondwetsvoorstellen, die zijn ingediend door het inmiddels demissionaire kabinet Rutte III. Dat blijkt uit het overzicht met controversieel verklaarde wetsvoorstellen dat de Kamer vandaag publiceerde.

Het gaat ten eerste om het wetsvoorstel aangaande de wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer. Belangrijkste aspect van dit voorstel is het wijzigen van de zittingsduur van Senatoren van vier naar zes jaar, waarbij om de drie jaar de helft gekozen wordt. Ten tweede gaat het om het voorstel om de tweede lezing van Grondwetsherzieningen in Verenigde Vergadering te behandelen. Beide voorstellen zijn in eerste lezing onderhanden bij de Eerste Kamer.

Allebei de wetsvoorstellen hebben betrekking op de positionering van de Eerste Kamer zelf in het tweekamerstelsel. Het is niet ongebruikelijk dat wetsvoorstellen controversieel verklaard worden door de Eerste of Tweede Kamer in de periode dat een kabinet demissionair is. Hiermee kan worden voorkomen dat het kabinet voor haar aftreden nog omstreden of politiek gevoelige onderwerpen afhandelt.

Nu de voorstellen controversieel zijn verklaard, zal de behandeling niet meer voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn afgerond. Zodoende kan een eventuele tweede lezing pas plaatsvinden na de Tweede Kamerverkiezingen die daarop volgen.

Bron: Eerste Kamer