Ruud Koole in nieuw boek: zijn de twee pijlers van de rechtsstaat nog wel in evenwicht?

maandag 18 januari 2021, 17:26

DEN HAAG (PDC) - Het boek 'Twee pijlers' van Ruud Koole is verschenen. De titel verwijst naar de twee pijlers van de democratische rechtsstaat:

  • een electorale pijler, waarin politieke partijen, parlement en regering handelen op basis van een kiezersmandaat, en
  • een niet-electorale pijler, waarin niet-gekozen overheidsinstellingen als de rechterlijke macht, centrale banken en andere autoriteiten besluiten nemen die veel mensen raken

Aan de orde komen vragen als: zijn deze twee pijlers nog wel in balans? Waarom mogen politici de besluiten nemen die zij nemen? Met welk mandaat neemt een centrale bankier maatregelen, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de welvaartsverdeling in een land? Stuiten de instituties inmiddels niet op de grenzen van hun legitimiteit, en wat betekent dat voor de democratische rechtsstaat?

Ruud Koole is lid van de Eerste Kamerfractie van de PvdA, eerder was hij onder meer voorzitter van de PvdA en hoogleraar politieke wetenschappen in Leiden. Koole is tevens fellow van het Montesquieu Instituut.

Bron: Bol.com