H.E. (Habtamu) de Hoop

foto H.E. (Habtamu) de Hoop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid

Habtamu de Hoop (1998) is 31 maart 2021 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor de PvdA en sindsdien is hij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA. Hij was in de periode 2018-2021 lid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslan en was eerder ook presentator van 'Het Klokhuis' bij de NTR. De heer De Hoop is woordvoerder verkeer en openbaar vervoer en volkshuisvesting van de GroenLinks-PvdA-fractie.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Habtamu Emke (Habtamu)

geboorteplaats en -datum
Addis Abeba (Ethiopië), 16 april 1998

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 oktober 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • programmamedewerker, Uitgelicht TV, van september 2017 tot februari 2018
 • lid gemeenteraad van Súdwest-Fryslan, van januari 2018 tot 31 maart 2021
 • presentator, NTR, van januari 2018 tot september 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

4.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., Rijksscholengemeenschap "Magister Alvinus" te Sneek, van 2010 tot 2017

hoger beroepsonderwijs
 • journalistiek, Windesheim Hogeschool Zwolle, van 2017 tot april 2018
 • bestuurskunde (bachelor), NHL Stenden Hogeschool, vanaf 2019

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 2021-2023 bezig met onderwijs, infrastructuur en waterstaat en mediabeleid
 • Nam in 2021 van Kirsten van den Hul de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet (tweede lezing). Het wetsvoorstel is in 2023 aangenomen. (35.741)
 • Diende in 2021 een initiatiefwetsvoorstel in over toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs (eerste lezing Grondwetsherziening) (35.924)
 • Nam in 2022 de verdediging over van Mohammed Mohandis van een door PvdA en CDA ingediend initiatiefwetsvoorstel over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)
 • Diende in 2022 samen met D66, VVD, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)
 • Diende in 2024 samen met Olger van Dijk (NSC) een initiatiefwetsvoorstel in over provinciale inbesteding van vervoersconcessies (36.569)
 • Nam in 2024 de verdediging van Attje Kuiken over van een initiatiefwetsvoorstel over vaststelling van parkeertarieven (33.707)

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd als vondeling geadopteerd en opgevoed door Friese ouders. Groeide op in Wommels.

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid voetbalvereniging SDS (Sterk Door Samespel) te Easterein


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.