Verkiezingsprogramma VVD 2021: een landelijk raadgevend preferendum en het moderniseren van de Eerste Kamer

vrijdag 6 november 2020, 13:57

DEN HAAG (PDC) - De VVD is van mening dat er een sterke overheid nodig is, wat voldoende controle op deze overheid vereist. Om deze controle te vergroten kiest de VVD voor een landelijk raadplegend preferendum en voor de mogelijkheid om gemeentebesturen via tussentijdse verkiezingen te kunnen vervangen. Dit staat in het vandaag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Daarnaast wil de VVD de Eerste Kamer moderniseren door leden van de Eerste Kamer voortaan zes in plaats van vier jaar te laten zitten. De Provinciale Staten kiezen om de drie jaar de helft van de Eerste Kamer. De VVD kiest ook voor het geven van een terugzendrecht aan de Eerste Kamer.

Verder pleit de VVD voor een grondwetswijziging die bepaalt dat de vrijheid van onderwijs het gelijkheidsbeginsel niet mag ondermijnen. De partij wilt ook de rechterlijke toetsing van wetten aan het EVRM beperken en toetsing door de wetgever versterken door middel van een grondwetswijziging.

Binnen het parlement kiest de VVD ervoor om de tweede lezing van een grondwetswijziging in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal te behandelen. Ook willen ze het minder aantrekkelijk maken voor volksvertegenwoordigers die niet met voorkeurstemmen zijn gekozen om zich af te splitsen door hun spreektijden en vergoedingen te verminderen.

Bron: VVD