Hoorzittingen Tijdelijke Onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties begonnen

maandag 26 oktober 2020, 12:00

DEN HAAG (PDC) - De openbare hoorzittingen van de Tijdelijke onderzoekcommissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) zijn vandaag begonnen.

In deze hoorzittingen wil de commissie beter inzicht krijgen in de problemen bij uitvoerende overheidsinstanties als het CBR, de Belastingdienst en het UWV. Ook moet een beter beeld ontstaan van de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer.

Tot en met 13 novermber 2020 worden op maandag en vrijdag in totaal zo'n veertig personen van verschillende organisaties en instanties bevraagd. De zes openbare hoorzittingsdagen zijn opgesplitst in verschillende thema’s.

Op de website van de Tweede Kamer wordt de planning vermeld.

Bron: Tweedekamer.nl