Raad van State publiceert voorlichting over bepaling stemwaarde voor kiescollege voor Eerste Kamer verkiezing

dinsdag 6 oktober 2020, 13:26

DEN HAAG (PDC) - Het bepalen van de stemwaarde met betrekking tot het door niet-ingezetenen te kiezen kiescollege voor de Eerste Kamerverkiezing zou op basis van de uitgebrachte stemmen moeten gebeuren. Dat stelt de Raad van State in een recentelijk gegeven voorlichting.

Dit is voor de Raad in principe eigenlijk de enige optie die binnen de huidige kaders valt die de Grondwet stelt. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het vereiste van evenredige vertegenwoordiging.

Hoewel de stemwaarde in de door de Raad geadviseerde optie niet voor alle kiezers op dezelfde wijze wordt berekend, is deze op de wet gebaseerde differentiatie toegestaan op grond van artikel 4 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 53.

De voorlichting was gevraagd door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel om Nederlanders in het buitenland ook kiesrecht toe te kennen voor de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel wordt vandaag plenair behandeld in die Kamer.

Bron: Raad van State