Eerste Kamer stemt in eerste lezing in met twee grondwetswijzigingen

dinsdag 13 oktober 2020, 15:09

DEN HAAG (PDC) - Vanmiddag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure. Het voorstel kreeg steun van alle Eerste Kamerfracties, met uitzondering van die van de Partij voor de Dieren.

Het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoogt de bestaande Grondwetsherzieningsprocedure te verduidelijken en de behandeling van een grondwetsvoorstel te bespoedigen. Het gaat hierbij met name om onduidelijkheden met betrekking tot de tweede lezing van een Grondwetswijziging, in het bijzonder de vraag op welk moment een voorstel in tweede lezing in procedure moet worden gebracht en wie dat doet.

Ook stemde de Eerste Kamer vandaag in met een voorstel voor een kiescollege voor niet-ingezetenen. Nederlanders woonachtig in het buitenland moeten hiermee invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Bron: Eerste Kamer