Meerderheid Eerste Kamer waarschuwt minister Ollongren

dinsdag 30 juni 2020, 15:49

DEN HAAG (PDC) - Minister Ollongren moet in komende wetgeving over de huren alsnog een tijdelijke huurstop (of vergelijkbare maatregel) opnemen, wil de Eerste Kamer daaraan in meerderheid steun geven. Dat liet SP-fractievoorzitter Tiny Kox in de Eerste Kamer in een verklaring weten. Hij deed dat namens de fracties die vorige week voor een motie van afkeuring stemden, als reactie op een brief die de minister gisteren stuurde. Zij blijft vasthouden aan haar huurbeleid.

Kox zei dat de minister alleen door de wens van de meerderheid uit te voeren, de verstoorde relatie met de Eerste Kamer kan herstellen. Die waarschuwing strekte zich ook uit tot de voorbereiding van de begroting 2021, waarmee impliciet leek te worden gesuggereerd dat de fracties eventueel tegen de begroting zullen stemmen.

De Eerste Kamer wacht met voortzetting van het debat over de tijdelijke huurstop op mogelijk nieuwe voorstellen. De minister liet gisteren weten dat zij overweegt in de aanloop naar Prinsjesdag daarmee te zullen komen.

Bron: www.eerstekamer.nl