Monica den Boer (D66) vertrekt uit Tweede Kamer

donderdag 7 mei 2020, 10:55

DEN HAAG (PDC) - Op 6 mei heeft D66-Kamerlid Monica den Boer aangekondigd haar Kamerlidmaatschap neer te leggen. Dit schreef zij in een brief aan Kamervoorzitter Arib. Hierin geeft zij aan dat ze na 2,5 jaar Kamerlidmaatschap beseft dat ze meer wetenschapper dan politicus is. Ook stelt ze dat de controlerende functie van de Tweede Kamer uitgevoerd moet worden door enthousiaste Kamerleden. Haar eigen werk als Kamerlid heeft haar, ondanks de energie die ze erin stak, te weinig opgeleverd.

Toch kijkt Den Boer ook terug op mooie zaken, waaraan ze heeft bijgedragen in de afgelopen jaren. Zo noemt ze de viering van 100 jaar kiesrecht en de initiatiefnota over de Wet op de Lijkbezorging. Ook heeft zij zich ingezet voor digitale nalatenschap, Europese politiesamenwerking en de positie van vrouwen in het openbaar bestuur.

Deze laatste zaken komen voort uit haar passie voor vrouwen, vrede en veiligheid. Zoals ze zelf benoemt, neemt zij deze passie mee naar haar nieuwe baan als Hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Den Boer is op 19 mei uit de Kamer vertrokken en begint aan haar nieuwe baan op 1 juni. Zij is opgevolgd door Marijke van Beukering, die de afgelopen maanden in de Kamer de tijdelijke vervanger van Rens Raemakers was. Raemakers zal weer terugkeren na afwezigheid vanwege ziekteverlof.

Bron: afscheidsbrief Monica den Boer