Raad van State: Eerste Kamer kan in bijzondere omstandigheden digitaal vergaderen

maandag 20 april 2020, 14:37

DEN HAAG (PDC) - Fysiek vergaderen moet steeds het uitgangspunt zijn, maar de Grondwet sluit digitaal vergaderen niet uit. Dat zegt de Afdeling advisering van de Raad van State in een voorlichting over de mogelijkheden om in crisistijd digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. De Senaat had om deze voorlichting gevraagd.

Besluitvorming

De Afdeling advisering constateert in de voorlichting dat het essentieel is dat het proces van democratische besluitvorming ook tijdens de coronacrisis zo normaal mogelijk doorgang vindt. Fysiek vergaderen moet steeds het uitgangspunt zijn. De Tweede en Eerste Kamer en de regering dragen hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. De individuele rechten van Kamerleden moeten gehandhaafd blijven.

Digitale vergaderingen

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat fysieke vergaderingen niet of beperkt mogelijk zijn. In deze situatie zou vaststelling van het quorum (artikel 67) en het houden van vergaderingen digitaal en dus op afstand kunnen plaatsvinden, om democratische besluitvorming te waarborgen. Dit betreft onder meer de openbaarheid.

Grondwet

De Grondwet sluit dit niet uit, zo constateert de Raad van State. Het begrip 'vergadering' is in de Grondwet namelijk niet gedefinieerd en ook niet aan een bepaalde vorm gebonden. Wel moet digitaal vergaderen de grondbeginselen waarvan de Grondwet uitgaat, respecteren.

Bron: Eerste Kamer, Raad van State