Eerste Kamerleden kunnen voor het eerst digitaal de presentielijst tekenen

dinsdag 3 november 2020, 11:06

DEN HAAG (PDC) - Vandaag kunnen leden van de Eerste Kamer voor het eerst gebruikmaken van de mogelijkheid om digitaal de presentielijst te tekenen. Vorige week stemde de Senaat in met de Tijdelijke regeling digitaal quorum dat voorziet in deze mogelijkheid tot 1 januari 2021. "Hiermee bieden we maatwerk aan de leden en voorkomen we onnodige reisbewegingen terwijl ons werk in volle omvang kan doorgaan," reageerde Kamervoorzitter Jan-Anthonie Bruijn.

Reden tot het instellen van een digitale presentielijst is het feit dat de Eerste Kamer alleen kan beraadslagen en besluiten als er een quorum aanwezig is. Door de coronamaatregelen is het echter niet wenselijk dat alle Senatoren naar Den Haag komen. Door de afwezige leden de lijst digitaal te laten tekenen, kan de Eerste Kamer alsnog vergaderen met een lager aantal presente Senatoren.

Vandaag maakten 17 Senatoren gebruik van de digitale presentielijst: de overige leden die nodig zijn voor het quorum van 38 leden tekenden de lijst op de gebruikelijke fysieke manier. De leden die de digitale lijst hebben getekend, kunnen het debat vervolgens digitaal volgen en ook digitaal stemming aanvragen zolang het debat duurt. Die stemmingen vinden echter wel via de fysieke weg plaats.

Bron: Eerste Kamer