Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

Logo

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet op het gebied van veiligheid onderzoek naar de oorzaken van (individuele of categorieën) voorvallen met als doel deze in de toekomst te voorkomen.

In deze hoedanigheid, doet zij onderzoek naar gebeurtenissen in het verkeer en vervoer, natuurrampen, gezondheid, milieu en industrie. Vervolgens verbindt zij aanbevelingen aan deze onderzoeken. De OVV voert haar taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).