Besluitpunt "BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING"