Besluitpunt "Verzoek kabinetsreactie brief van de VNG/ Divosa over de positie van de (lagere)middeninkomens."

 

Zaak:

 

Besluit:

Verzoek wordt gehonoreerd. De minister van SZW wordt verzocht een reactie te geven op de brief van de VNG/Divosa over de positie van de (lagere)

middeninkomens.

Rondvraag