Besluitpunt "Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg"

 

Besluit:

Ter informatie.

  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00

uur

  • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
  • WGO Intergratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikerl 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00

uur