Besluitpunt "Scheepsbouw en zeescheepvaart"

 

Zaak:

Scheepsbouw en zeescheepvaart - 2019Z19584

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid