Verklaring over de bekendmaking van de uitspraak van de WTO in het Airbus-geschil

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 oktober 2019.

Naar aanleiding van de bekendmaking vandaag van de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de omvang van de tegenmaatregelen van de VS in het kader van het bij de WTO aanhangige Airbus-geschil heeft commissaris voor Handel Cecilia Malmström de volgende verklaring afgelegd:

“De Europese Unie neemt nota van het besluit van het arbitragepanel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in de Airbus-zaak en van het niveau van mogelijke tegenmaatregelen.

Wij blijven van mening dat het, ondanks de toestemming van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO, kortzichtig en contraproductief zou zijn als de Verenigde Staten nu zouden kiezen voor de instelling van tegenmaatregelen.

Zowel de EU als de VS zijn door het systeem voor geschillenbeslechting van de WTO schuldig bevonden aan het blijvend verstrekken van bepaalde ongeoorloofde subsidies aan hun vliegtuigfabrikanten.

In de parallelle Boeing-zaak zal de EU over enige maanden ook groen licht krijgen voor tegenmaatregelen tegen de VS op grond van de aanhoudende niet-naleving van WTO-regels door dat land. In april is een voorlopige lijst bekendgemaakt van producten uit de VS die in aanmerking komen voor tegenmaatregelen.

De wederzijdse instelling van tegenmaatregelen zou echter alleen maar schade toebrengen aan ondernemingen en burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, en de wereldwijde handel en de luchtvaartindustrie in haar geheel op een gevoelig tijdstip schaden.

De Europese Commissie heeft het de Verenigde Staten altijd duidelijk gemaakt dat de Europese Unie bereid is samen te werken aan een eerlijke en evenwichtige oplossing voor onze respectieve vliegtuigindustrieën.

De luchtvaartsector behoort vanuit het oogpunt van ontwikkeling, productie en financiering tot de meest complexe industrieën ter wereld. Het specifieke karakter van de sector vraagt om uitgebreide regelgeving voor subsidies, zodat alle spelers op voet van gelijkheid met elkaar kunnen concurreren.

In juli nog heeft de EU de VS concrete voorstellen gestuurd voor een nieuwe regeling inzake subsidies voor vliegtuigen, en een plan voor de toekomstige omgang met bestaande nalevingsverplichtingen aan beide zijden. Tot dusver hebben de VS niet gereageerd.

Onze bereidheid om tot een billijke regeling te komen, blijft ongewijzigd. Maar als de VS besluiten de door de WTO toegestane tegenmaatregelen in te stellen, dwingt dit de EU in een positie waarin we geen andere keuze hebben dan hetzelfde te doen.”

Meer informatie

Besluit WTO tot toestaan van tegenmaatregelen

Voorgeschiedenis van het geschil

Parallel WTO-geschil over Boeing en mogelijke tegenmaatregelen van de EU

STATEMENT/19/5973

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail