Europese Jeugdweek 2019: "Democratie en ik"

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 29 april 2019.

De Europese Jeugdweek vindt om de twee jaar plaats. De Jeugdweek promoot activiteiten die gericht zijn op jongeren door middel van evenementen in alle landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma.

Van 29 april tot en met 5 mei vindt overal in Europa de negende editie van de Europese Jeugdweek plaats met als thema "Democratie en ik". De hele week lang vinden in alle deelnemende landen activiteiten plaats, en op 29 en 30 april komen honderden jongeren tijdens grote evenementen in Brussel samen om hun stem te laten horen.

Met het oog op de komende verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 tot en met 26 mei, zullen de debatten tijdens deze editie van de Europese Jeugdweek zich concentreren op de manier waarop jongeren actief kunnen zijn in hun gemeenschap en democratische beslissingen kunnen beïnvloeden.

Op 30 april organiseert Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, in Brussel een burgerdialoog met jongeren en een prominent debat in het Europees Parlement. Meer dan 800 jongeren zullen er discussiëren over democratische participatie en de impact van het Europees Solidariteitskorps op jongeren, ngo's en lokale gemeenschappen.

Voorafgaand aan de Europese Jeugdweek verklaarde commissaris Navracsics: Ik juich deze generatie jonge Europeanen toe die actief zijn, gedreven en bereid om anderen te helpen. Er hebben zich inmiddels bijna 125 000 jongeren bij het Europees Solidariteitskorps aangemeld, wat er duidelijk op wijst dat jongeren willen deelnemen aan de samenleving. Uit onze recentste Eurobarometer-enquête over jongeren blijkt dat drie op de vier jongeren zeggen actief te zijn geweest in een of andere vorm van burgerparticipatie. Het kan daarbij gaan om stemmen, zich aansluiten bij een beweging, een online petitie ondertekenen of vrijwilligerswerk doen. Ik ben trots op deze jongeren en ik roep hen op om andere jongeren aan te moedigen te stemmen bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, zodat zij inspraak hebben in de manier waarop hun toekomst vormgegeven wordt."

Uit de resultaten van een vandaag bekendgemaakte Eurobarometer-enquête blijkt dat ruim twee derde van de jongeren (67 %) van mening is dat actie voor de bescherming van het milieu en de bestrijding van de klimaatverandering de komende tien jaar de eerste prioriteit moet zijn voor de EU. De tweede en derde prioriteit volgens de jongeren zijn de verbetering van onderwijs en opleiding, met inbegrip van het vrije verkeer van studenten, leerlingen en scholieren (56 %), en de bestrijding van armoede en economische en sociale ongelijkheden (56 %). Daarnaast verklaarde 72 % van de ondervraagde jongeren dat zij, tussen het moment waarop zij mochten stemmen tot vandaag, hun stem hebben uitgebracht bij lokale, nationale of Europese verkiezingen. De enquête werd gehouden in maart 2019 onder ongeveer 11 000 jongeren tussen 15 en 30 jaar oud. De deelnemers krijgen de gelegenheid deze en andere onderwerpen te bespreken tijdens evenementen in het kader van de Europese Jeugdweek.

Daarnaast presenteert commissaris Navracsics deze namiddag (29 april) de resultaten van de Altiero Spinelli Bewustmakingsprijs 2018. Deze editie van de Altiero Spinelli-prijs was speciaal gericht op jongeren en beloont projecten die hun kritische bewustzijn ten aanzien van de Europese Unie vergroten en hen motiveren om deel te nemen aan de democratische processen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de EU. Voor deze editie werden 79 aanvragen ingediend en de vijf winnende projecten zullen tijdens een evenement in Brussel worden beloond.

Achtergrond

De Europese Jeugdweek vindt om de twee jaar plaats. De Jeugdweek promoot activiteiten die gericht zijn op jongeren door middel van evenementen in alle landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma. Naast de prominente evenementen in Brussel worden honderden lokale activiteiten en evenementen georganiseerd. In 2017 namen 112 000 jongeren in heel Europa en in Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Turkije deel aan de Europese Jeugdweek.

Een van de belangrijkste onderwerpen van de editie van dit jaar is het Europees Solidariteitskorps, dat door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker werd aangekondigd in zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2016. Het biedt jongeren tussen 18 en 30 jaar de kans om deel te nemen aan een breed scala van solidariteitsacties in de EU en daarbuiten. Sinds de lancering op 7 december 2016 hebben zich inmiddels bijna 125 000 jongeren bij het Europees Solidariteitskorps aangemeld en zijn bijna 15 000 deelnemers met hun activiteit begonnen.

De Altiero Spinelli-prijzen zijn een initiatief van het Europees Parlement dat wordt uitgevoerd door de Europese Commissie; zij werden voor het eerst uitgereikt in 2017. De prijzen zijn bedoeld om uitmuntende werkzaamheden in de schijnwerpers te zetten die het inzicht van de burgers in de Europese Unie en hun motivatie om aan democratische processen deel te nemen, vergroten.

Tijdens de Europese Jeugdweek 2019 zal de Commissie ook nieuwe cijfers bekendmaken over de populariteit van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. De jongerengarantie is een vlaggenschipinitiatief van de EU ter bevordering van de werkgelegenheid voor jongeren, door ervoor te zorgen dat alle jongeren jonger dan 25 jaar binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een geschikt aanbod krijgen in de vorm van een baan, voortgezet onderwijs of een plaats als leerling of stagiair.

Voor meer informatie

Europese Jeugdweek

Europees Solidariteitskorps

Resultaten van de Altiero Spinelli-prijs 2018

Eurobarometer: "Hoe kunnen we bouwen aan een sterker en meer verenigd Europa?" - de inzichten van jongeren

Erasmus+

"EUandMe"-campagne

IP/19/2255

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail