Europese Commissie stelt nieuw hoofd van vertegenwoordiging in Nederland aan

De Europese Commissie heeft de heer Didier Herbert aangesteld als het nieuwe hoofd van de vertegenwoordiging van de Commissie in Den Haag (Nederland). Hij zal aantreden op 1 februari 2019.

De heer Herbert, van Belgische nationaliteit, is momenteel (sinds oktober 2018) directeur en waarnemend voorzitter van de Raad voor regelgevingstoetsing, een onafhankelijk orgaan van de Commissie dat voorziet in centrale kwaliteitscontrole en ondersteuning van de effectbeoordelingen en evaluaties van de Commissie.

De heer Herbert is een zeer ervaren ambtenaar met meer dan 30 jaar ervaring bij de Europese Commissie. In zijn nieuwe functie zal hij gebruik kunnen maken van zijn uitstekende kennis van de EU-instellingen en de nodige leidinggevende en communicatievaardigheden.

De heer Herbert werkt sinds 1987 voor de Europese Commissie en heeft al verschillende functies bekleed. Voor hij aan de slag ging bij de Raad voor regelgevingstoetsing, was hij waarnemend directeur van het directoraat-generaal voor interne markt, industrie, ondernemerschap en mkb (DG GROW) (2011-2016). Hij was verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid, het Europees Semester (landspecifieke beoordelingen), economische analyse, internationale zaken (handel en buitenlandse zaken) en de externe vertegenwoordiging. Tegelijkertijd was hij ook lid van de Effectbeoordelingsraad.

Daarvoor was hij hoofd van de eenheid voor industrie, klimaatverandering, milieu, vervoer en energiebeleid (2008-2011) waar hij dossiers behandelde zoals energiebelasting, onderhandelingen over emissiehandel en duurzame groei. Hij was ook hoofd van de eenheid voor concurrentievermogen, eengemaakte markt en normalisatiebeleid (1998-2008) en lid van het kabinet van de toenmalige vicevoorzitter Martin Bangemann, bevoegd voor telecommunicatie, interne markt en industrie (1993-1999). Daarvoor werkte hij als assistent van de directeur-generaal Externe Betrekkingen (1989-1993) en was hij stagiair in DG Concurrentie.

Zijn academische achtergrond omvat een Executive Leadership Program aan de Harvard Business School (2015); een master in de Europese studies in economie en recht aan het Europa-Institut Saarbrücken (1984-1985); een internationaal rechtsdiploma aan de City of London Polytechnics (1983) en een diploma rechten aan de Universiteit van Leuven.

Achtergrond

De Commissie heeft vertegenwoordigingen in alle EU-lidstaten en regionale kantoren in Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburg, Marseille, Milaan, München en Wroclaw. De vertegenwoordigingen zijn de ogen, de oren en de stem van de Commissie in alle EU-lidstaten. Zij plegen overleg met de nationale autoriteiten en de belanghebbenden en informeren de media en het publiek over het EU-beleid. De vertegenwoordigingen brengen verslag uit bij het hoofdkantoor van de Commissie over significante ontwikkelingen in de lidstaten. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker worden de hoofden van de vertegenwoordigingen aangesteld door de voorzitter en zijn zij de politieke vertegenwoordigers van de Commissie in de lidstaat waar zij zijn gedetacheerd.

Meer informatie

https://ec.europa.eu/netherlands/

IP/18/6848