Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus en Galileo. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren.

Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren. Het DG hanteert hierbij de volgende doelstellingen:

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom
  • de Europese rol in de ruimtevaart versterken

Per 1 januari 2015 vervangt dit DG het DG Ondernemingen en Industrie (ENTR). De Commissie-Juncker heeft dit gedaan om meer nadruk te leggen op het beleid voor het midden- en kleinbedrijf.