Europese Week van beroepsvaardigheden 2018 helpt miljoenen mensen voordelen van beroepsonderwijs en -opleiding ontdekken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 9 november 2018.

Vandaag loopt editie 2018 van de Europese Week van beroepsvaardigheden af. Ze werd georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met het Oostenrijkse voorzitterschap.

Dankzij de 1 512 evenementen die in heel Europa plaatsvonden, heeft de campagne nu al meer dan 2,2 miljoen mensen bereikt, 1,2 miljoen meer dan vorig jaar. En daarmee houdt het niet op, want in heel Europa worden tot december 2018 nog heel wat activiteiten en evenementen georganiseerd in het kader van de Week. Ter afsluiting van de Week heeft commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, de winnaars van de prijzen voor excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding 2018 bekendgemaakt.

Op het slotevenement vandaag in de Oostenrijkse Federale Kamer van Koophandel in Wenen, zei commissaris Thyssen: "Het is mij een genoegen hier te zijn vandaag en de steun voor beroepsonderwijs en -opleiding in heel Europa te voelen. Ieder van u heeft bijgedragen aan het succes van deze derde Europese Week van beroepsvaardigheden. Onze campagne heeft miljoenen Europeanen bereikt om hen ervan te overtuigen dat beroepsonderwijs en -opleiding een goede eerste keuze is. Met uw hulp zullen we verder werken om beroepsonderwijs en -opleiding in het juiste daglicht te plaatsen als een keuze die leidt tot succesvolle loopbanen en waar heel Europa wel bij vaart."

Dr. Margarete Schramböck, Oostenrijks minister voor Digitale en Economische Zaken, verklaarde: "Tijdens de Europese Week van beroepsvaardigheden in Wenen hebben vertegenwoordigers en deskundigen uit alle lidstaten gepraat en intensief gewerkt rond de verdere ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding in Europa. De brede interesse en bereidheid tot ondersteuning maken ons duidelijk hoe belangrijk beroepsonderwijs en -opleiding is om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften aan vaardigheden en de daaruit voortvloeiende kansen voor de economie en de samenleving zo goed mogelijk te benutten."

Heinz Faßmann, Oostenrijks minister van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek, voegde daaraan toe: "De editie 2018 van de Europese Week van beroepsvaardigheden was een groot succes. De Week heeft opnieuw de brede steun voor beroepsonderwijs en -opleiding in alle lidstaten van de EU en de inspanningen op Europees niveau om beroepsonderwijs en -opleiding tot een echte eerste keuze te maken, duidelijk geïllustreerd. Gezien de rol die beroepsonderwijs en -opleiding hier in Oostenrijk spelen, was het Oostenrijkse voorzitterschap vereerd deel uit te maken van de editie van dit jaar."

De Oostenrijkse voorzitter van de Federale Kamer van Koophandel, Harald Mahrer, benadrukte: "Ik ben verheugd in de Oostenrijkse Federale Kamer van Koophandel als gastheer op te treden voor de Europese Week van beroepsvaardigheden. "Ontdek je talent", de kernboodschap van de Week dit jaar, duidt op het Oostenrijkse duale stelsel als beste praktijk in de Europese Unie. Momenteel stapt ongeveer 40 procent van alle Oostenrijkse jongeren na het leerplichtonderwijs in het leerlingstelsel. Dat is eigenlijk te danken aan de inspanningen die bedrijven doen om een Europees probleem aan te pakken: het gebrek aan geschoolde werknemers. Die nauwe samenwerking tussen economie en onderwijs is een van de belangrijkste succesfactoren voor een aantrekkelijk leerlingstelsel."

De week werd georganiseerd met grote betrokkenheid en steun van twee EU-agentschappen: het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor opleiding. Tijdens de Week organiseerde Cedefop een conferentie over de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding. De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen vierde haar vijfde verjaardag en de Commissie organiseerde samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een forum over volwassenenonderwijs.

Op het slotevenement vandaag werden de prijzen uitgereikt en de ambassadeurs van de Europese Week van beroepsvaardigheden 2018 voorgesteld. De bekroonde initiatieven alsook de getuigenissen van de ambassadeurs bevestigen en benadrukken de cruciale rol van beroepsonderwijs en -opleiding om mensen te helpen de kansen te benutten die worden aangereikt in de nieuwe arbeidswereld.

Prijzen voor excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding 2018

De prijzen voor excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding 2018 werden tijdens de slotconferentie van de Week door commissaris Thyssen uitgereikt aan de meest opmerkelijke voorbeelden van beroepsonderwijs en -opleiding in Europa en dienen als benchmark voor topkwaliteit op dat gebied.

Dit is de volledige lijst van winnaars en categorieën:

 • 1. 
  Bedrijven en lerenden
 • Europese Alliantie voor leerlingplaatsen - Leerling. Winnaar - Domenico Calabrese, Italië; Europese Alliantie voor leerlingplaatsen - Grote bedrijven. Winnaar - ESB Networks DAC, Ierland; Europese Alliantie voor leerlingplaatsen - Kleine bedrijven. Winnaar - Atelier du Pain, Frankrijk
 • Opleiding op het werk. Winnaars - Human Partner Sp. Z o.o. en Joanna Kamola, Polen
 • Internationale vaardigheidswedstrijd. Winnaar - Daniel Gerber, Skills of Electrical Installation, Zwitserland
 • Junior Achievement (JA) Europa. Winnaar - Marmatia Technological High School, Simona ONA, Roemenië
 • 2. 
  Vernieuwers van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Innovatieve aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding. Winnaar - Xabec Vocational Training Centre, Spanje
 • Speciale selectie in het kader van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed - Compagnons du Devoir et du Tour de France, Frankrijk
 • Leerkracht en opleider. Winnaar - Joanna Żebrowska, Polen
 • Onderzoeker beroepsonderwijs en -opleiding. Winnaar - Learning Layers, Estland
 • 3. 
  Europese financiering voor excellentie
 • Project van het Europees Sociaal Fonds. Winnaar - Closer to the Labour Market 2, Polen
 • Erasmus+-project. Winnaar - Mobile Learning in VET towards 2020, Italië
 • 4. 
  Prijzen van de Europese agentschappen
 • Prijs van Cedefop voor de beste foto van beroepsonderwijs en -opleiding. Winnaar - C. Force Team, Hongarije

Bezoek de website van de Europese Week van beroepsvaardigheden voor meer informatie over de categorieën en de winnaars.

Achtergrond

De derde Europese Week van beroepsvaardigheden vond plaats van 5 tot en met 9 november in Wenen. Zij werd door de Europese Commissie georganiseerd onder het motto "Ontdek je talent". De Week heeft tot doel aan te tonen dat beroepsonderwijs en -opleiding een slimme keuze is die leidt tot een uitmuntende opleiding, hoogwaardige banen en verhoogde inzetbaarheid. Dit is een van de tien centrale acties die de Commissie heeft voorgesteld in haar vaardighedenagenda voor Europa, waarmee van start is gegaan in juni 2016. Het belang van de juiste vaardigheden is ook opgenomen in de Europese pijler van sociale rechten, een gezamenlijk streven van alle Europese instellingen en lidstaten.

Het succes van de Week kan uit deze voorlopige cijfers worden afgeleid:

 • er werden 8 nationale evenementen georganiseerd
 • er vonden evenementen plaats in 47 landen
 • meer dan 500 mensen namen deel aan de officiële Week in Wenen
 • er zijn 26 nationale en pan-EU-ambassadeurs aangesteld

De evenementen staan hier per land gerangschikt.

Meer informatie

Persbericht: Beroepsonderwijs en -opleiding in het hart van Europa: lancering van de derde Europese Week van beroepsvaardigheden

Website van de Europese Week van beroepsvaardigheden en kaart van evenementen

Facebook Evenementenpagina: Europese Week van beroepsvaardigheden 2018

Website van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2018

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

IP/18/6305

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail