Tussenrapport Staatscommissie: bindend correctief referendum

donderdag 21 juni 2018, 17:00

DEN HAAG (PDC) - Een bindend correctief referendum als middel om de democratie te versterken. Dit is een van de ideeën die de Staatscommissie Parlementair Stelsel verder zal uitwerken. De Staatscommissie onderzoekt in opdracht van de regering de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Vandaag presenteerde commissievoorzitter Johan Remkes de tussenstand met mogelijke oplossingen. Deze oplossingen hebben als doel de democratie, de rechtsstaat en het parlement te versterken.

Om het gevoel van representativiteit onder de kiezers te vergroten kan het kiesstelsel zich meer op personen richten en burgers meer zeggenschap geven. Hierbij kan gedacht worden aan een direct gekozen formateur. Ook op het gebied van de weerbaarheid en bescherming van onze rechtsstaat heeft de Staatscommissie een aantal suggesties. Zo wordt het idee geopperd een Constitutioneel Hof in te stellen. Als het gaat om het functioneren van het parlement denkt de Staatscommissie onder andere aan een conflictenregeling bij wetsvoorstellen en een betere inhoudelijke ondersteuning van beide Kamers door bijvoorbeeld door universiteiten of denktanks.

De mogelijke oplossingen die in het tussenrapport worden genoemd worden komende maanden verder uitgewerkt en afgewogen. Daarbij worden opmerkingen en kanttekeningen die de Commissie ontvangt naar aanleiding van deze tussenrapportage meegenomen. Remkes benadrukt dat genoemde oplossingen daarom in het eindrapport weer verdwenen kunnen zijn. Het eindrapport van de Staatscommissie volgt eind dit jaar.

Bron: Tussenrapport Staatscommissie Parlementair Stelsel