Ch. (Christianne) van der Wal-Zeggelink

foto Ch. (Christianne) van der Wal-Zeggelink
bron: Rijksoverheid.nl - Martijn Beekman

Christianne van der Wal (1973) is sinds 10 januari 2022 minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet-Rutte IV. Zij was sinds november 2017 voorzitter van de VVD. Mevrouw Van der Wal werd in 2019 gedeputeerde van Gelderland. Daarvoor was zij sinds 2014 wethouder van Harderwijk voor onder meer economische zaken, toerisme en sport. Eerder was mevrouw Van der Wal als partijbestuurder belast met opleiding en training.

VVD
in de periode 2017-heden: minister, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Christianne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oldenzaal, 13 november 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • wethouder (van economische zaken en werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport, sinds 2018 ook duurzaamheid en water) van Harderwijk, van 15 mei 2014 tot juni 2019
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie en innovatie, mobiliteit, luchtvaart, buitenlandse betrekkingen en enkele projecten) van Gelderland, van 5 juni 2019 tot 10 januari 2022
  • minister zonder portefeuille, minister voor Natuur en Stikstof, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
  • Is als minister belast met 1. Natuur en biodiversiteit, 2. Integrale aanpak stikstof, 3. Nationaal Programma Landelijk Gebied, 4. Transitiefonds t.b.v. stikstof en natuur; 5. Staatsbosbeheer en 6. Bureau beheer landbouwgronden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
  • voorzitter Commissie Veiligheid en Milieuhygiëne Deelen
  • voorzitter bestuur Stichting Verenfonds Gelderland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
  • Stelde in juli 2022 Johan Remkes aan als 'bemiddelaar' (gespreksleider) in het conflict tussen de agrarische sector en het kabinet over de plannen tot vermindering van de stikstofuitstoot
  • Bracht in november 2022 een beleidsbrief uit over de aanpak van het stikstofprobleem. Er komt een eenmalige vrijwilliger regeling voor piekbelaster in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, waarbij de keuze is: fors verduurzamen, verplaatsen of vrijwillig stoppen. Ook de industrie maakt deel uit van de aanpak van piekbelasters. Er komt geld voor de provincies om zogenoemde PAS-melders (ondernemers die onder de PAS-regeling konden volstaan met melding van de berekende stikstofbelasting en tot 2019 waren vrijgesteld van een vergunning) te legaliseren.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Versloeg in 2017 bij de verkiezing door de VVD-leden van de partijvoorzitter Bram Cool. Zij kreeg 73 procent van de uitgebrachte stemmen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.