Ch. (Christianne) van der Wal

foto Ch. (Christianne) van der Wal
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl - Martijn Beekman

Christianne van der Wal (1973) is sinds 6 december 2023 lid van VVD-Tweede Kamerfractie. Van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 was zij minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet-Rutte IV. Zij was van 25 november 2017 tot 10 januari 2022 voorzitter van de VVD. Mevrouw Van der Wal werd in 2019 gedeputeerde van Gelderland. Daarvoor was zij sinds 2014 wethouder van Harderwijk voor onder meer economische zaken, toerisme en sport. Eerder was mevrouw Van der Wal als partijbestuurder belast met opleiding en training. Als Kamerlid is zij woordvoerder defensie en verder houdt zij zich bezig met cultuur en oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Christianne (Christianne)

geboorteplaats en -datum
Oldenzaal, 13 november 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • projectleider, Bureau Organisatie Bouwwezen, van 1997 tot 2000
 • docent en trainer HBO-opleiding projectmanagement, Hogeschool Inholland, van 2000 tot 2003
 • projectleider, Wallink Advies, van 2003 tot 2010
 • lid gemeenteraad van Harderwijk, van 11 maart 2010 tot 15 mei 2014
 • wethouder (van economische zaken en werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport, sinds 2018 ook duurzaamheid en water) van Harderwijk, van 15 mei 2014 tot juni 2019
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie en innovatie, mobiliteit, luchtvaart, buitenlandse betrekkingen en enkele projecten) van Gelderland, van 5 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Natuur en Stikstof, van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met 1. Natuur en biodiversiteit, 2. Integrale aanpak stikstof, 3. Nationaal Programma Landelijk Gebied, 4. Transitiefonds t.b.v. stikstof en natuur; 5. Staatsbosbeheer en 6. Bureau beheer landbouwgronden

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur VVD Harderwijk-Hierden, van 2008 tot 2010
 • trainer Haya van Somerenstichting, van december 2012 tot november 2017
 • lid hoofdbestuur VVD, van 21 mei 2016 tot 25 november 2017 (opleiding en training)
 • voorzitter VVD, van 25 november 2017 tot 10 januari 2022

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker VVD gemeenteraadsverkiezingen in Harderwijk, 2014 en 2018

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid algemeen bestuur VCO Hierden, van 2007 tot januari 2016
 • lid dagelijks bestuur Sociale Dienst Veluwerand, van mei 2014 tot mei 2018
 • voorzitter Factor Werk Noord-Veluwe, van mei 2016 tot mei 2018
 • voorzitter Inclusief Groep, van april 2017 tot mei 2018
 • lid dagelijks bestuur Coöperatieve Gastvrije Randmeren, vanaf juni 2018
 • tweede secretaris Stichting Bataafsch Genootschap de Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam
 • voorzitter Interregionale alliantie EGTC Rhine Alpine Corridor
 • voorzitter Commissie Veiligheid en Milieuhygiëne Deelen
 • voorzitter bestuur Stichting Verenfonds Gelderland

6.

Opleiding

primair onderwijs
 • basisschool "De Kandelaar" te Castricum

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Bonhoeffercollege
 • v.w.o., Jac. P. Thijssecollege

academische studie
 • facility management, Hogeschool InHolland, van 1992 tot 1996
 • HBO-lesbevoegdheid, Universiteit van Amsterdam

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2022 een hoofdlijnenbrief uit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Er komt een gebiedsgerichte aanpak die wordt gecombineerd met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Dat gebeurt via een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (6 miljard euro). Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Rijk en provincies stellen per gebied doelen vast die onontkoombaar gehaald moeten worden. Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel van 50 procent minder stikstofuitstoot en driekwart minder stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden in 2030.
 • Maakte in 2022 samen met minister Staghouwer eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).
 • Stelde in juli 2022 Johan Remkes aan als 'bemiddelaar' (gespreksleider) in het conflict tussen de agrarische sector en het kabinet over de plannen tot vermindering van de stikstofuitstoot
 • Bracht in november 2022 een beleidsbrief uit over de aanpak van het stikstofprobleem. Er komt een eenmalige vrijwilliger regeling voor piekbelaster in de nabijheid van Natura 2000-gebieden, waarbij de keuze is: fors verduurzamen, verplaatsen of vrijwillig stoppen. Ook de industrie maakt deel uit van de aanpak van piekbelasters. Er komt geld voor de provincies om zogenoemde PAS-melders (ondernemers die onder de PAS-regeling konden volstaan met melding van de berekende stikstofbelasting en tot 2019 waren vrijgesteld van een vergunning) te legaliseren.
 • Kwam in februari 2023 met een nadere uitwerking van de aanpak van agrarische en industriële piekbelasters. Een vrijwillige regeling biedt ondernemers de mogelijkheid met een voorstel te komen over vermindering van stikstofuitstoot of om op een financieel aantrekkelijke wijze het bedrijf te beëindigen. Die regeling ging 12 juni 2023 in.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in 2017 bij de verkiezing door de VVD-leden van de partijvoorzitter Bram Cool. Zij kreeg 73 procent van de uitgebrachte stemmen.

uit de privésfeer
 • Groeide op in Castricum

verkiezingen
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 60 op de VVD-kandidatenlijst

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid M.H.C.C. (Mixed Hockey Club Castricum) (in haar jeugd)

hobby's
muziek (speelt cello)

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
4 kinderen


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.