Ch. (Christianne) van der Wal-Zeggelink

foto Ch. (Christianne) van der Wal-Zeggelink
bron: Rijksoverheid.nl

Christianne van der Wal (1973) is sinds 10 januari 2022 minister voor Natuur en Stikstof in het kabinet-Rutte IV. Zij was sinds november 2017 voorzitter van de VVD. Mevrouw Van der Wal werd in 2019 gedeputeerde van Gelderland. Daarvoor was zij sinds 2014 wethouder van Harderwijk voor onder meer economische zaken, toerisme en sport. Eerder was mevrouw Van der Wal als partijbestuurder belast met opleiding en training.

VVD
in de periode 2017-heden: minister, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Christianne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oldenzaal, 13 november 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • wethouder (van economische zaken en werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport, sinds 2018 ook duurzaamheid en water) van Harderwijk, van 15 mei 2014 tot juni 2019
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie en innovatie, mobiliteit, luchtvaart, buitenlandse betrekkingen en enkele projecten) van Gelderland, van 5 juni 2019 tot 10 januari 2022
  • minister zonder portefeuille, minister voor Natuur en Stikstof, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
  • Is als minister belast met 1. Natuur en biodiversiteit, 2. Integrale aanpak stikstof, 3. Nationaal Programma Landelijk Gebied, 4. Transitiefonds t.b.v. stikstof en natuur; 5. Staatsbosbeheer en 6. Bureau beheer landbouwgronden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
  • voorzitter Commissie Veiligheid en Milieuhygiëne Deelen
  • voorzitter bestuur Stichting Verenfonds Gelderland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bracht in 2022 een hoofdlijnenbrief uit over de aanpak van de stikstofproblematiek. Er komt een gebiedsgerichte aanpak die wordt gecombineerd met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Dat gebeurt via een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (6 miljard euro). Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Rijk en provincies stellen per gebied doelen vast die onontkoombaar gehaald moeten worden. Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel van 50 procent minder stikstofuitstoot en driekwart minder stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden in 2030.
  • Maakte in 2022 samen met minister Staghouwer eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Versloeg bij een verkiezing door de leden Bram Cool. Zij kreeg 73 procent van de uitgebrachte stemmen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.