Verzoek tot referendum over Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat naar definitieve fase.

vrijdag 1 september 2017, 16:52

DEN HAAG (PDC) - Er zijn meer dan 17.000 geldige verzoeken ingediend voor een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Hiermee is de grens van 10.000 verzoeken gehaald en start een volgende fase.

In deze fase zijn 300.000 handtekeningen nodig. Deze fase loopt van maandag 4 september tot maandag 16 oktober. Als dit wordt gehaald, wordt er een referendum over de Wiv georganiseerd.

Bron: Kiesraad, 1 september 2017