Commissie stelt kleine aanpassingen in werkwijze Eerste Kamer voor

dinsdag 11 juli 2017, 14:45

DEN HAAG (PDC) - Niet-procedurele commissievergaderingen moeten openbaar worden, maar aan de werkwijze van de Eerste Kamer hoeft niet veel te worden veranderd. Die aanbeveling doet een Eerste Kamercommissie, die onder voorzitterschap van Anne Flierman (CDA) stond.

De commissie vindt dat stemmen bij zitten en opstaan in het reglement hoofdregel moet worden in plaats van de hoofdelijke stemming. Moties zouden na zes maanden zonder besluit automatisch moeten vervallen. Er moet een apart reglement voor parlementair onderzoek komen en verouderde bepalingen over de enquête moeten worden gemoderniseerd.

De Eerste Kamer moet beter gaan bepalen welke Europese onderwerpen zij wil behandelen en de controle op het verloop van het Europese wetgevingsproces moet beter.

De aanbevelingen hebben alleen betrekking op interne regels, zoals onder meer vastgelegd in het reglement van orde. Er is een Staatscommissie ingesteld die nadenkt over het parlementaire stelsel en de positie van de Eerste Kamer daarin. Het rapport van de commissie is vandaag aan de Eerste Kamer aangeboden.

Bron: website Eerste Kamer