Dr. A.H. (Anne) Flierman

foto Dr. A.H. (Anne) Flierman
Fotopersburo Dijkstra

Tien jaar Eerste Kamerlid voor het CDA en de laatste vier jaar daarvan eerste ondervoorzitter. Had een veelzijdige loopbaan in bestuur en onderwijs. Hij was onder meer docent geschiedenis, ambtenaar in Rotterdam, gemeentesecretaris van Arnhem en in 2005-2013 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Sinds 2013 voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. In de Eerste Kamer voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en woordvoerder voor onder meer economische zaken, landbouw, natuur, onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur. Leidde ook een Kamercommissie die de werkwijze tegen het licht hield. Bezadigde, maar vasthoudende debater.

CDA
in de periode 2009-2019: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Anne Herman (Anne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Emmen, 12 november 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente te Enschede, van 1 augustus 2005 tot 1 mei 2013
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 juni 2009 tot 11 juni 2019
 • voorzitter NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), vanaf 1 mei 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Overijssel, vanaf 1 oktober 2016
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Santiz te Doetinchem/Winterswijk, vanaf 1 januari 2017 (na fusie Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix)

vorige (2/33)
 • lid Hochschulrat TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg), van mei 2012 tot 1 april 2016
 • voorzitter Raad van Advies IMDI (Innovative Medical Devices In initiative), van 1 juli 2014 tot 1 januari 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 30 juni 2015 tot 11 juni 2019
 • voorzitter tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 2016 tot 11 juli 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2016 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2005 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Limburg (tweede op de voordracht)
 • Gaf in 2013 het woordvoerderschap onderwijs op, vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de NVAO

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.