Kiesraad beveelt nieuw model stembiljet en elektronisch tellen aan

vrijdag 2 juni 2017, 15:22

DEN HAAG (PDC) -De Kiesraad heeft een evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 gepresenteert waarin het een aantal aanbevelingen doet rondom het stembiljet.

Zo moet het nieuwe Kabinet een nieuw model stembiljet ontwikkelen dat kleiner is dan de huidige. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het stembiljet elektronisch te tellen met scanapparatuur. Daarmee kunnen telfouten in stembureaus worden voorkomen en worden stembureauleden in hun taken ontlast.

Vóór de verkiezingen van 2017 besloot minister Plasterk dat de gebruikelijke verkiezingssoftware alleen als rekenhulpmiddel mocht worden gebruikt en dat er geen digitale uitwisseling van stemresultaten mocht plaatsvinden. De Kiesraad wil dit oplossen door nog voor de herindelingsverkiezingen verbeteringen in de beveiliging van de software door te voeren.

Verder stelt de Raad voor om de processen-verbaal van alle stembureaus op internet te publiceren om zo de stemresultaten transparant inzichtelijk te maken. Bij de afgelopen verkiezingen stonden deze processen-verbaal niet online.

Bron: Kiesraad.nl, 2 juni 2017